Reglement

  • Deelname en bezichtiging is geheel voor eigen risico
  • Breng de veiligheid van jezelf en anderen niet in gevaar
  • Ten allen tijde dient iedereen zich te houden aan verkeersregels en overige geldende regels
  • Een ieder dient zijn materiaal voldoende te hebben verzekerd
  • Gevaarlijke delen dienen voldoende afgeschermd te worden
  • Bij eventueel lekkende machines dienen dusdanige maatregelen genomen te worden zodat er geen schade aan het milieu ontstaat
  • Open (kamp)vuur is verboden
  • Na afloop dient een ieder zijn eigen rommel op te ruimen
  • Bij moedwillig niet nakomen van deze regels kan de organisatie passende maatregelen treffen, welke onverwijld dienen worden opgevolgd;
  • Tot slot: GEBRUIK GEWOON JE GEZONDE VERSTAND EN LATEN WE ER SAMEN EEN MOOIE DAG VAN MAKEN!